Družbeni dejavniki in razlike v zdravju

Zdravje migrantov

Evropska agenda o migracijah določa ukrepanje EU ob tej krizi. EU je v letih 2015 in 2016 reševanju migrantske in begunske krize namenila več kot 10 milijard evrov.

Predlogi za spremembo zakonodaje EU

Komisija je junija 2016 sprejela akcijski načrt za boljše vključevanje migrantov iz držav zunaj EU, ki zajema več predlogov v zvezi z zdravstvom in spremembo direktive o modri karti. Ta EU omogoča, da privabi in zadrži visoko usposobljene državljane tretjih držav, vključno z zdravstvenimi delavci. Po predlogu bodo za modro karto lahko zaprosili tudi begunci.

Julija 2016 je Komisija sprejela predloge reform skupnega evropskega azilnega sistema, ki vsebujejo 3 ukrepe v zvezi z zdravstveno oskrbo migrantov:

 • uredbo o azilnih postopkih
 • uredbo o pogojih za azil
 • direktivo o pogojih za sprejem

Zdravstveno varstvo

Prednostna naloga Komisije je pomagati državam z velikim številom migrantov. Večina migrantov je ob prihodu v EU zdravih, lahko pa čutijo posledice razmer in dejavnikov pred odhodom in na potovanju. So na primer telesno izčrpani, izmučeni, dehidrirani, podhlajeni, kar lahko skupaj z drugimi dejavniki, denimo neustreznimi življenjskimi pogoji, nezdravim načinom življenja ali kroničnimi boleznimi, vpliva na njihovo telesno in duševno zdravje.

 • Kako EU pomaga? EU zagotavlja finančno podporo za izboljšanje zdravstvene oskrbe ranljivih skupin migrantov, vključevanje migrantov v nacionalne zdravstvene sisteme in usposabljanje zdravstvenih delavcev.
 • Podpira države EU, ki se spopadajo z izjemno velikim številom migrantov pri reševanju težav, povezanih z zdravjem, in spodbuja izmenjavo dobrih praks v zdravstveni oskrbi.
 • Koordinira dejavnosti prek Odbora za zdravstveno varnost 
  • Zbira in združuje zahtevke najbolj prizadetih držav EU za cepiva in drug zdravstveni material, da lahko preostale države EU priskočijo na pomoč.
  • Spremlja nalezljive bolezni po sistemu zgodnjega obveščanja in odzivanja. 
  • Povezuje nacionalne kontaktne točke za zdravstvo s pristojnimi za sklade za civilno zaščito in azil ter vključevanje migrantov.
 • Sodeluje z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodno organizacijo za migracije pri opredeljevanju in obravnavanju potreb držav EU in beguncev.
 • Pripravlja programe izpopolnjevanja za zdravstvene delavce, da bodo znali prepoznati bolezni, s katerimi se še niso srečali, ter kulturne in posebne potrebe beguncev in migrantov.
 • Pripravila je osebno zdravstveno evidenco s spremljajočim priročnikom za zdravstvene delavce, tako da lahko zdravstveni delavci beležijo zdravstveno stanje in anamnezo prihajajočih migrantov in beguncev ter ugotovijo njihove takojšnje potrebe.

Priprava projektov

Evropska unija se že od leta 2003 ukvarja z neenakostmi v zdravstveni oskrbi, vključno z zdravstveno oskrbo migrantov. S projekti ocenjuje razlike glede zdravja prebivalcev in dostopnosti zdravstvene oskrbe ter pomaga pri vključevanju migrantov v nacionalne zdravstvene sisteme.