Determinanti soċjali u inugwaljanzi fis-saħħa

Is-saħħa tal-migranti

L-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni tistabbilixxi rispons tal-UE għall-kriżi tal-migrazzjoni. Fl-2015 u fl-2016, l-UE allokat aktar minn €10 biljun biex tindirizza l-kriżi.

Il-proposti għal riformi fil-liġi tal-UE

F’Ġunju 2016, il-Kummissjoni adottat pjan ta’ azzjoni dwar integrazzjoni aħjar ta’ migranti mhux mill-UE li jinkludi diversi proposti dwar is-saħħa u riforma tad-Direttiva dwar il-Karta Blu li tippermetti lill-UE tattira u żżomm ċittadini mhux tal-UE b’livell għoli ta’ ħiliet, inklużi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Il-proposta tippermetti wkoll lir-refuġjati japplikaw għall-Karta Blu.

F’Lulju 2016, il-Kummissjoni approvat proposti biex tirriforma s-sistema Ewropea komuni tal-asil, inklużi 3 miżuri li jaffettwaw il-kura tas-saħħa tal-migranti:

 • Ir-Regolament dwar il-Proċeduri għall-Ażil
 • Ir-Regolament dwar il-Kwalifiki
 • Id-Direttiva dwar il-Kondizzjonijiet ta' Akkoljenza

Il-kura tas-saħħa

Il-prijorità tal-Kummissjoni hi li tagħti appoġġ lill-pajjiżi li jospitaw numri kbar ta’ migranti. Il-biċċa l-kbira tal-migranti huma b’saħħithom meta jaslu fl-UE, iżda jistgħu jiġu affettwati minn kundizzjonijiet u fatturi qabel jew waqt il-vjaġġ tagħhom. Jistgħu jkunu qed ibatu minn eżawriment fiżiku, diffikultajiet estremi, deitratazzjoni jew kesħa, pereżempju, flimkien ma’ kwistjonijiet oħrajn bħal kundizzjonijiet ta’ għajxien mhux xierqa, stili ta’ ħajja li ma jagħmlux ġid lis-saħħa jew mard kroniku li jista’ jkollu impatt fuq is-saħħa fiżika u mentali tagħhom.

 • X’qed tagħmel l-UE biex tgħin? L-UE tipprovdi appoġġ finanzjarju biex ittejjeb il-kura tas-saħħa għall-migranti vulnerabbli, biex tintegrahom fis-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u tħarreġ lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa.
 • Tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE li qed jaffaċċjaw livelli partikolarment għolja ta’ migrazzjoni b’reazzjoni għall-isfidi li huma relatati mas-saħħa u tippromwovi l-qsim tal-aħjar prattiki dwar mudelli tal-kura tas-saħħa.
 • Tikkoordina l-attivitajiet permezz tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 
  • Tiġbor flimkien it-talbiet għat-tilqim u provvisti oħra tas-saħħa mill-pajjiżi tal-UE l-aktar affettwati, biex il-pajjiżi tal-UE l-oħrajn ikunu jistgħu jgħinu
  • Ittejjeb il-monitoraġġ tal-mard li jittieħed permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni 
  • Tlaqqa’ flimkien il-punti ta’ kuntatt nazzjonali għas-saħħa ma’ dawk inkarigati mill-protezzjoni ċivili u l-ażil, il-migrazzjoni u l-fondi ta’ integrazzjoni.
 • Taħdem maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni biex tidentifika u tindirizza aħjar il-bżonnijiet tal-pajjiżi u r-refuġjati tal-UE.
 • Tiżviluppa programmi ta’ taħriġ għall-professjonisti fis-settur tal-kura tas-saħħa. Dawn se jgħinu lill-professjonisti fis-settur tal-kura tas-saħħa jitgħallmu dwar mard li mhumiex familjari miegħu u jipprovdu informazzjoni dwar perspettivi u ħtiġijiet speċjali kulturali fost in-nies li jkunu qed jaslu.
 • Ipproduċiet Rekord tas-Saħħa Personali u Manwal għall-Professjonisti fil-qasam tas-saħħa biex jgħinu lill-professjonisti fis-settur tal-kura tas-saħħa jibnu storja medika tal-migranti u r-refuġjati li jaslu u jidentifikaw il-ħtiġijiet immedjati tagħhom.

L-iżvilupp tal-proġetti

L-UE ilha mill-2003 taħdem biex tindirizza l-inugwaljanzi fis-settur tal-kura tas-saħħa, inklużi l-kwistjonijiet tas-saħħa tal-migranti. Hi wettqet proġetti biex tkejjel id-differenzi fis-saħħa u fl-aċċess għall-kura tas-saħħa u biex tgħin fl-integrazzjoni tal-migranti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali.