Társadalmi tényezők és egészségügyi egyenlőtlenségek

A migránsok egészségi állapota és egészségügyi ellátása

2020 szeptemberében a Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumot terjesztett elő, amely a migráció és a menekültügy méltányosabb kezelését irányozza elő. A javasolt intézkedések célja, hogy új egyensúlyt teremtsenek a felelősség igazságos elosztásának elve és a szolidaritás elve között, valamint növeljék a bizalmat az átfogóbb megközelítés és a felülvizsgált új eljárások révén. A paktum a migrációs folyamatok felgyorsítását, valamint a migrációs és határpolitikák irányításának megerősítését javasolja.

A paktum a migránsok egészségére és egészségügyi ellátására vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz: egészségügyi ellenőrzéseket vezet be, amelyek lehetővé teszik a migránsok szükségleteinek korai azonosítását.

Javaslatok az uniós jog megreformálására

Az új migrációs és menekültügyi paktum

Az új migrációs és menekültügyi paktum irányt mutat a 2016-ban és 2018-ban jóváhagyott reformjavaslatokról szóló tárgyalások lezárásához. A cél az, hogy az eljárások hatékonyabbak legyenek, és szilárdabb biztosítékokat nyújtsanak a migránsoknak.

Az Európai Bizottság bejelentette továbbá, hogy a paktum részeként javaslatot fog tenni a következő jogszabályokra is:

Egyéb javaslatok

2016 júniusában a Bizottság cselekvési tervet fogadott el a nem uniós országok állampolgárainak integrációjáról az EU tagállamaiban. A terv több javaslatot tartalmaz az egészségügyi ellátással kapcsolatban és a kékkártyáról szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozóan. Ez utóbbira azért van szükség, hogy kezelni tudjuk a képzett munkaerő hiányát, és az EU-ba tudjunk vonzani magasan képzett munkavállalókat nem uniós országokból, többek között egészségügyi szakembereket.

2016 júliusában az Európai Bizottság jóváhagyta a közös európai menekültügyi rendszer reformjára irányuló második javaslatcsomagot, mely egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályokat is tartalmazott, így például a következőket:

Ezek a javaslatok az új migrációs és menekültügyi paktum részét képezik.

Mit tesz az EU?

Az Európai Bizottság prioritásnak tekinti, hogy támogatást nyújtson a jelentős számú migránst befogadó országoknak. A migránsok többsége egészségesen érkezik az EU-ba. Némelyikük egészségi állapota azonban az utazásuk során rosszabbodik, vagy esetleg már eleve valamilyen, orvosi kezelésre szoruló kondícióban szenvednek.

Egyesek közülük fizikailag teljesen kimerültek, rendkívüli stresszhatás alatt állnak, illetve a kiszáradás vagy kihűlés állapotában vannak érkezéskor, és mindezek a tényezők – az egészségtelen életkörülményekkel vagy krónikus betegségekkel ötvözve – káros hatással lehetnek fizikai és mentális egészségükre.

Hogyan segít az EU?

  • Pénzügyi támogatást nyújt a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok egészségügyi ellátásának javításához és a tagállami egészségügyi rendszerekbe való integrálásukhoz, valamint az egészségügyi szakemberek képzéséhez.
  • Segíti a migrációs nyomásnak különösen kitett országokat abban, hogy leküzdjék az egészségügy területén jelentkező nehézségeket, és előmozdítja az egészségügyi ellátórendszerek különböző modelljeivel kapcsolatos bevált módszerek megosztását.
  • Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság révén koordinációs feladatokat lát el, például:
  • Együttműködik az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal, az Egészségügyi Világszervezet európai irodájával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, hogy jobban tudja azonosítani és kezelni az EU-országok, illetve a menekültek szükségleteit.
  • Képzési programokat és képzési anyagokat dolgoz ki a migránsokkal foglalkozó egészségügyi és egyéb szakembereknek a migránsok körében előforduló betegségekről, valamint az újonnan érkezők kulturális hátteréről és sajátos szükségleteiről.

Iránymutatás

Az EU továbbá személyes egészségügyi nyilvántartást és azt kísérő kézikönyvet hozott létre az egészségügyi szakembereknek, hogy segítsen nekik nyomon követni az újonnan érkezett migránsok és menekültek egészségügyi helyzetét, és azonosítani szükségleteiket.

2020 áprilisában a Bizottság új Covid19-iránymutatást tett közzé a menekültügy, a kiutasítási eljárások és az áttelepítés területére vonatkozó uniós rendelkezések végrehajtásáról.

2020 júniusában az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Ügynökség iránymutatást tett közzé a Covid19-fertőzések megelőzéséről és megfékezéséről az EU/EGT és az Egyesült Királyság területén található, migránsokat és menekülteket befogadó központokban. 

Projektfejlesztések

2003 óta az EU több projektet hajtott végre az egészség és az egészségügyi ellátás terén mutatkozó – többek között a migránsokat érintő – egyenlőtlenségek feltérképezésére és kezelésére, valamint annak elősegítésére, hogy a migránsok EU-szerte jobban hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.