Sociale determinanter og sundhedsmæssige uligheder

Migranters sundhed

Den europæiske dagsorden for migration formulerer EU's svar på flygtninge- og migrantkrisen. I 2015 og 2016 afsatte EU mere end 10 mia. euro til håndtering af denne krise.

Forslag til reformer af EU-lovgivningen

I juni 2016 vedtog Kommissionen en handlingsplan for bedre integration af migranter fra ikke-EU-lande, som indeholdt flere sundhedsrelaterede forslag. Desuden vedtog den et forslag om reform af direktivet om det blå EU-kort, der skal gøre det nemmere for EU-landene at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere fra ikke-EU-lande, herunder sundhedspersonale. De foreslåede ændringer vil også give flygtninge mulighed for at ansøge om et blåt kort.

I juli 2016 godkendte Kommissionen forslag til reform af det fælles europæiske asylsystem, herunder tre retsakter, der har indflydelse på sundhedspleje for migranter:

 • Asylprocedureforordningen
 • Kvalifikationsforordningen
 • Direktivet om modtagelsesvilkår

Sundhedspleje

Kommissionens højeste prioritet er at yde støtte til lande, der er værter for et stort antal migranter. De fleste af de migranter, der kommer til EU, er sunde og raske ved ankomsten, men nogle migranter er blevet påvirket af forskellige faktorer inden eller under deres rejse. De kan f.eks. lide af fysisk udmattelse, ekstrem psykisk belastning, dehydrering eller kuldereaktioner, og disse lidelser er i nogle tilfælde kombineret med andre problemer som dårlige levevilkår, usund livsstil eller kroniske sygdomme, som kan få negative konsekvenser for deres fysiske og psykiske sundhed.

 • Hvad gør EU for at hjælpe? EU yder økonomisk støtte til at forbedre sundhedsplejen for sårbare migranter, integrere dem i de nationale sundhedssystemer og uddanne sundhedspersonale.
 • EU støtter medlemslande, der modtager særligt mange migranter, med at afhjælpe sundhedsproblemer, og tilskynder til udveksling af god praksis for sundhedspleje.
 • EU koordinerer aktiviteter gennem Udvalget for Sundhedssikkerhed ved hjælp af 
  • systematisk indsamling af anmodninger om vacciner og andre medicinske forsyninger fra de EU-lande, der har det største behov, så andre medlemslande kan hjælpe
  • forbedret overvågning af smitsomme sygdomme via EU's system for tidlig varsling og reaktion 
  • formidling af samarbejde mellem de nationale kontaktpunkter for sundhed og de myndigheder, der har ansvar for midler til civil beskyttelse, asyl, migration og integration.
 • EU samarbejder med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i Europa, og Den Internationale Organisation for Migration om at identificere og opfylde EU-landenes og flygtningenes behov.
 • EU udvikler uddannelsesprogrammer for sundhedspersonale. Via programmerne lærer de sundhedsprofessionelle om sygdomme, de ikke kender til, og får viden om de kulturelle faktorer og særlige behov hos de ankomne migranter.
 • EU har udarbejdet en personlig patientjournal og en tilhørende håndbog for sundhedspersonale, der skal gøre det lettere for sundhedsmedarbejderne at lave sygejournaler over migranter og flygtninge og fastlægge deres umiddelbare behov.

Udvikling af projekter

EU har siden 2003 arbejdet på at bekæmpe uligheder på sundhedsområdet, herunder migranters sundhed. Det har udmøntet sig i projekter, hvor man har målt forskellene i sundhed og adgang til sundhedsydelser og hjulpet med at integrere migranter i de nationale sundhedssystemer.