Sociale determinanter og sundhedsmæssige uligheder

Migranters sundhed

I september 2020 fremlagde Kommissionen en ny pagt om migration og asyl med en mere retfærdig tilgang til forvaltning af migration og asyl. Målet er at finde en ny balance mellem principperne om en retfærdig fordeling af ansvar og solidaritet og opbygge tillid gennem en mere omfattende tilgang og moderniserede procedurer. I pagten foreslår Kommissionen at fremskynde migrationsprocesserne og styrke styringen af migrations- og grænsepolitikker.

Sundhed og sundhedspleje for migranter indgår også i pagten gennem indførelse af sundhedskontrol, som gør det muligt tidligt at identificere de behov, migranterne måtte have.

Forslag til reformer af EU-lovgivningen

Den nye pagt om migration og asyl

Pagten fastsætter en retning for afslutningen af forhandlingerne om de reformforslag, der blev godkendt i 2016 og 2018, for at gøre procedurerne mere effektive og give migranterne bedre garantier.

Kommissionen har også bebudet følgende nye lovforslag, der skal indgå i pagten:

Andre forslag

I juni 2016 vedtog Kommissionen en handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere i EU's medlemsstater. Planen omfatter flere forslag vedrørende sundhedspleje og revision af direktivet om det blå kort. Denne revision er nødvendig for at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og tiltrække højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, herunder sundhedspersonale.

I juli 2016 godkendte Kommissionen den anden pakke af forslag til reform af det fælles europæiske asylsystem, herunder den lovgivning, der indeholder bestemmelser om sundhedsydelser, som f.eks.:

Disse forslag indgår i den nye pagt om migration og asyl.

Hvad gør EU?

Kommissionen prioriterer at yde støtte til lande, der huser et stort antal migranter. De fleste migranter er sunde ved ankomsten til EU. Ikke desto mindre kan deres helbredstilstand blive forværret under deres rejse, eller de kan have lidt af forskellige sygdomme, inden de ankom til EU.

Nogle af dem kan lide af fysisk udmattelse, ekstrem angst, dehydrering eller kulde, og det kan i kombination med utilstrækkelige levevilkår, usund livsstil eller kroniske sygdomme have en skadelig indvirkning på deres fysiske og psykiske sundhed.

Hvad gør EU for at hjælpe?

 • EU yder økonomisk støtte til forbedring af sundhedsplejen for sårbare migranter, til at integrere dem i de nationale sundhedssystemer og til at uddanne sundhedspersonale
 • EU hjælper de EU-lande, der modtager særligt mange migranter, med at håndtere sundhedsrelaterede udfordringer og fremmer udveksling af bedste praksis om modeller for sundhedspleje
 • EU koordinerer følgende aktiviteter gennem Udvalget for Sundhedssikkerhed:
  • Indsamling af anmodninger om medicinske forsyninger fra de hårdest ramte EU-lande, så andre EU-lande kan reagere med yderligere kapacitet
  • Overvågning af overførbare sygdomme via systemet for tidlig varsling og reaktion
  • Sammenkobling af nationale kontaktpunkter for fonde inden for sundhed, civilbeskyttelse, asyl, migration og integration
 • Samarbejder med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Verdenssundhedsorganisationens regionale kontor for Europa og Den Internationale Organisation for Migration for bedre at kunne identificere og håndtere EU-landenes og flygtningenes behov
 • Udvikler uddannelsesprogrammer og undervisningsmateriale for sundhedspleje og andre fagfolk, der arbejder med migranter for at gøre dem bekendt med sygdomme, som de ikke er opmærksomme på, og giver dem oplysninger om forskellige kulturelle perspektiver og nyligt ankomne migranters og flygtninges særlige behov.

Vejledning

EU har også udarbejdet en personlig patientjournal og den ledsagende håndbog for sundhedspersonale, der skal give sundhedspersonale værktøjer til at kunne følge op på nyligt ankomne migranters og flygtninges journaler og hurtigt identificere deres umiddelbare behov.

I april 2020 udsendte Kommissionen en ny covid-19-vejledning om gennemførelsen af de relevante EU-bestemmelser på området for asyl, tilbagesendelsesprocedurer og genbosætning.

I juni 2020 offentliggjorde Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme en vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af infektioner med covid-19 i modtagelses- og interneringscentre for migranter og flygtninge i EU/EØS og Storbritannien, som indeholder videnskabelig rådgivning om de folkesundhedsprincipper, der skal følges for at forhindre spredning af sygdommen. 

Udviklingsprojekter

Siden 2003 har EU gennemført en række projekter for at tackle uligheder inden for sundhed og sundhedspleje, herunder dem, der påvirker migranter, og for at måle forskelle i adgangen til sundhedspleje for at fremme en større integration af migranter i de nationale sundhedssystemer.