Společenské faktory a nerovnosti v oblasti zdraví

Zdraví migrantů

Plán řešení této krize představuje evropský program pro migraci. V letech 2015 a 2016 na něj EU vyčlenila více než 10 miliard eur.

Návrhy reforem právních předpisů EU

V červnu 2016 přijala Komise akční plán pro lepší integraci migrantů ze zemí mimo EU, která zahrnuje několik návrhů pro oblast zdraví a reformu směrnice o modré kartě, která umožní EU přilákat a udržet si státní příslušníky třetích zemí s vysoce odbornými dovednostmi, včetně zdravotnických pracovníků. Návrh umožňuje uprchlíkům zažádat si o modrou kartu.

V červenci 2016 Komise schválila návrhy na reformu společného evropského azylového systému, včetně 3 opatření týkajících se zdravotní péče o migranty:

 • nařízení o azylovém řízení
 • kvalifikační nařízení
 • směrnice o podmínkách přijímání

Zdravotní péče

Prioritou Komise je poskytnout pomoc zemím, kde se nachází vysoký počet migrantů. Většina migrantů je po příchodu do EU zdravá. Na jejich zdravotní stav však mohou mít vliv podmínky, kterým byli vystaveni před cestou nebo v jejím průběhu. Mohou například trpět fyzickým vyčerpáním, extrémní úzkostí, dehydratací nebo zimou. K tomu se mohou přidat neodpovídající životní podmínky, nezdravý životní styl (špatná výživa, kouření apod.) a chronická onemocnění, které také mohou mít dopad na jejich tělesné a duševní zdraví.

 • Jak EU pomáhá? EU poskytuje finanční podporu na zlepšení zdravotní péče pro zranitelné migranty a jejich začlenění do vnitrostátních systémů zdravotní péče a na odbornou přípravu zdravotnických pracovníků.
 • EU podporuje země, jež čelí obzvláště vysokému počtu migrantů v reakci na výzvy, které to přineslo v oblasti zdraví, a podporuje sdílení osvědčených postupů v oblasti modelů zdravotní péče.
 • Koordinuje činnost prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost. Jedná se např. o: 
  • shromažďování žádostí o očkovací látky a další zdravotnický materiál z nejvíce zasažených zemí EU, aby jiné členské státy mohly pomoc uskutečnit v terénu
  • zlepšení monitorování přenosných nemocí prostřednictvím systému včasného varování a reakce 
  • propojování národních kontaktních míst pro otázky zdraví s orgány odpovědnými za civilní ochranu, azyl, migraci a integrační fondy
 • Spolupracuje s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí, regionální kanceláří Světové zdravotnické organizace pro EvropuMezinárodní organizací pro migraci, aby mohla lépe identifikovat a reagovat na potřeby zemí EU i uprchlíků.
 • Rozvíjí programy odborné přípravy pro zdravotnické pracovníky, díky nimž se dozvědí více o onemocněních, jež tak dobře neznají, a získají informace o kulturních rozdílech a zvláštních potřebách osob, které do EU přicházejí.
 • Vypracovala systém osobních zdravotních záznamů a průvodní příručku pro zdravotnické pracovníky, které by jim měly pomoci při stanovení anamnézy příchozích migrantů a uprchlíků a identifikovat jejich bezprostřední potřeby.

Projekty

Od roku 2003 pracuje EU na řešení nerovností v oblasti zdravotní péče, včetně otázky zdraví migrujících osob. Realizovala např. projekty měření rozdílů ve zdravotním stavu a v přístupu ke zdravotní péči a také pomoci uprchlíkům, aby se začlenili do vnitrostátních systémů zdravotní péče.