Družbeni dejavniki in razlike v zdravju

Eurobarometer