Czynniki społeczne i nierówności w zakresie zdrowia

Eurobarometr