Sociālie faktori un veselības stāvokļa atšķirības

Eirobarometrs