Sotsiaalsed tegurid ja tervishoiualane ebavõrdsus

Eurobarometers