Sosiaaliset tekijät ja terveyserot

Eurobarometrit