Sotsiaalsed tegurid ja tervishoiualane ebavõrdsus

Eurobaromeetri uuringud