Health security and infectious diseases

Planificarea pregătirii și reacției

Comisia Europeană a propus un nou cadru de securitate a sănătății publice, revizuind temeiul juridic actual (Decizia nr. 1082/2013/UE). Pe baza lecțiilor învățate din combaterea coronavirusului, noul cadru va consolida coordonarea UE și va extinde rolul agențiilor UE în coordonarea măsurilor de pregătire și reacție.

Până la adoptarea noii legislații, Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate oferă cadrul pentru coordonarea capacității de pregătire și a planificării reacției, pentru consolidarea capacităților de monitorizare, de avertizare și evaluare rapidă și pentru reacția la urgențele din domeniul sănătății.

Decizia:

  • sprijină schimbul de bune practici și de experiență în ceea ce privește planificarea pregătirii și reacției
  • furnizează un cadru pentru planurile elaborate la nivel național împotriva diferitelor tipuri de amenințări la adresa sănătății – de exemplu, o boală infecțioasă precum gripa pandemică sau alte situații determinate de agenți biologici sau necunoscuți, accidente cauzate de agenți chimici, evenimente naturale legate de mediu sau acte deliberate
  • facilitează interoperabilitatea planurilor naționale, furnizând mecanisme de coordonare și analiză și instrumente de comunicare
  • sprijină punerea în aplicare a cerințelor privind capacitățile de bază din Regulamentul sanitar internațional al OMS (RSI) pentru a detecta, evalua, raporta și reacționa la urgențele din domeniul sănătății publice

Măsurile UE pentru consolidarea pregătirii includ, de exemplu, simulări periodice pentru a testa procedurile existente în cadrul planurilor de pregătire europene și naționale. În cadrul programului UE în domeniul sănătății, se oferă sprijin prin formare și simulări și prin facilitarea schimbului de experiențe, orientări și proceduri la nivelul țărilor din UE. Acest lucru garantează faptul că autoritățile naționale și instituțiile sunt în măsură să lucreze împreună cu Comisia și să facă schimb de informații în cazul unei crize cu evoluție rapidă.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (Chafea) gestionează proiecte de pregătire și reacție din 2003.

De asemenea, articolul 5 din Decizia nr. 1082/2013 include dispoziții privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale, care asigură niveluri ridicate de pregătire și un instrument de sprijin pentru o reacție coordonată la amenințările pentru sănătate.

Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale: asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire

În 2009, epidemia de gripă pandemică H1N1 a evidențiat o serie de deficiențe legate de accesul țărilor UE și de puterea lor de cumpărare în ceea ce privește vaccinurile pandemice și medicamentele care pot fi utilizate în cazul unei pandemii. Ca urmare, Consiliul i-a cerut Comisiei Europene să dezvolte un mecanism pentru achiziția comună a contramăsurilor medicale, care să asigure accesul și distribuirea corectă și echitabilă a vaccinurilor gripale pandemice în viitor.

Acordul privind achizițiile publice comune pentru contramăsuri medicale (JPA) a fost aprobat de Comisie în 10 aprilie 2014. Începând din aprilie 2020, acordul JPA a fost semnat de 37 de țări, inclusiv toate țările UE și SEE, Regatul Unit, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina, precum și Kosovo*.

Acordul prevede un mecanism voluntar care să le permită țărilor participante din UE și instituțiilor UE să achiziționeze împreună contramăsuri medicale pentru diferite categorii de amenințări transfrontaliere pentru sănătate, inclusiv vaccinuri, medicamente antivirale și alte tratamente. Acesta stabilește reguli comune pentru organizarea practică a procedurilor de achiziții comune, și anume:

  • stabilește modalitățile practice de funcționare a mecanismului
  • definește procesul de luare a deciziilor cu privire la alegerea procedurilor
  • organizează evaluarea ofertelor și atribuirea contractului

Scopul acestui mecanism de achiziții publice comune este îmbunătățirea capacității țărilor UE de a atenua amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, asigurarea unui acces mai echitabil la contramăsuri medicale specifice și o mai bună securitate a aprovizionării, precum și prețuri mai echilibrate pentru țările participante. O procedură de achiziții publice comune poate începe dacă cel puțin 4 state membre plus Comisia votează în favoarea acesteia și participă la procesul de achiziții publice.

O realizare majoră pentru sănătatea publică și pregătirea pentru amenințările transfrontaliere grave este semnarea, în martie 2019, a unor contracte-cadru pentru producerea și furnizarea de vaccinuri gripale pandemice de către Comisie și o serie de țări ale UE care reprezintă aproximativ jumătate din populația europeană.

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Informații conexe