Sällsynta sjukdomar

Webbportalen Orphanet

Orphanet är en portal om sällsynta sjukdomar och särläkemedel. Portalen finns på fem språk och innehåller information om över 5 000 sjukdomar. Tanken är att förbättra vården och hjälpa dem som har en sällsynt sjukdom att hitta information.