Zriedkavé choroby

Portál ORPHANET

ORPHANET je bezplatný viacjazyčný portál, ktorý ponúka informácie o zriedkavých chorobách a liekoch na tieto choroby. Obsahuje informácie o viac ako 5 000 chorobách a jeho cieľom je zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a poskytovať im špecializované služby.