Retās slimības

Tīmekļa portāls “ORPHANET”

“ORPHANET” ir daudzvalodu portāls, kur par velti pieejama informācija par retajām slimībām un zālēm to ārstēšanai. Portālā ir ziņas par vairāk nekā 5000 slimībām, un tā mērķis ir uzlabot medicīniskās aprūpes kvalitāti un sniegt specializētus pakalpojumus pacientiem un mediķiem.