Σπάνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Δικτυακή πύλη ORPHANET

Η ORPHANET είναι μια πολύγλωσση δικτυακή πύλη για τις σπάνιες νόσους που παρέχει δωρεάν πληροφορίες για περισσότερες από 5000 νόσους. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης και να παρέχει ειδικευμένες υπηρεσίες σε όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους.