Σπάνιες ασθένειες

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Δικτυακή πύλη ORPHANET

Η ORPHANET είναι μια πολύγλωσση δικτυακή πύλη για τις σπάνιες νόσους που παρέχει δωρεάν πληροφορίες για περισσότερες από 5000 νόσους. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης και να παρέχει ειδικευμένες υπηρεσίες σε όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους.