Редки болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Уебсайт ORPHANET

ORPHANET е безплатен многоезичен портал за редки болести и лекарства сираци. Той съдържа информация за над 5000 болести и цели подобряване на качеството на медицинското обслужване и предоставяне на специализирани услуги на хората, страдащи от редки болести.