Sällsynta sjukdomar

Särläkemedel

Mediciner som används mot sällsynta sjukdomar kallas särläkemedel. Deras särställning beror på att läkemedelsindustrin inte har något större ekonomiskt intresse av att utveckla och marknadsföra produkter för bara ett fåtal patienter.