Redke bolezni

Zdravila sirote

Zdravila sirote se uporabljajo za zdravljenje redkih bolezni. Imenujejo se „sirote“, ker za farmacevtsko industrijo ni zelo finančno zanimivo, da bi razvijala in tržila zdravila, namenjena samo majhnemu številu bolnikov z zelo redkimi obolenji.