Sjældne sygdomme

Lægemidler til sjældne sygdomme ("orphan drugs")

Lægemidler til sjældne sygdomme kaldes på engelsk "orphan drugs", fordi lægemiddelindustrien kun har en begrænset økonomisk interesse i at udvikle og markedsføre lægemidler til ganske få patienter, der lider af meget sjældne sygdomme.