Vzácná onemocnění

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Tyto léčivé přípravky se v angličtině nazývají „orphans“ (sirotci), jelikož farmaceutický průmysl má za běžných tržních podmínek jen malý zájem na vývoji přípravků a jejich uvádění na trh, jsou-li určeny pouze pro nízký počet pacientů trpících velmi vzácnými onemocněními.