Sällsynta sjukdomar

EU:s expertkommitté för sällsynta sjukdomar

En kommitté med experter på sällsynta sjukdomar  ska hjälpa EU-kommissionen i arbetet mot sällsynta sjukdomar.

Behovet av en sådan kommitté poängterades i kommissionens meddelande om sällsynta sjukdomar (KOM(2008) 679 slutlig), och den inrättades formellt genom kommissionens beslut 2009/872/EG.