Redke bolezni

Odbor strokovnjakov EU za redke bolezni

Odbor strokovnjakov za redke bolezni  pomaga oblikovati in izvajati politiko Evropske komisije za boj proti redkim boleznim.

Nujnost vzpostavitve odbora je prvič omenilo Sporočilo o redkih boleznih: izzivi za Evropo (COM(2008) 679 konč.), uradno pa je bil odbor ustanovljen s Sklepom Komisije 2009/872/ES.