Zriedkavé choroby

Výbor expertov na zriedkavé choroby

Výbor expertov na zriedkavé choroby  pomáha Európskej komisii pri navrhovaní a implementovaní politiky zameranej na boj proti zriedkavým chorobám.

Komisia uviedla potrebu vytvorenia takéhoto výboru vo svojom Oznámení o zriedkavých chorobách: európske výzvy KOM(2008) 679 v konečnom znení. Výbor bol formálne založený rozhodnutím Komisie č. 2009/872/ES.