Boli rare

Comitetul de experţi al UE privind bolile rare

Un comitet de experţi privind bolile rare  sprijină Comisia în formularea şi punerea în aplicare a acţiunilor UE vizând combaterea bolilor rare.

Necesitatea creării acestui comitet a fost evocată în Comunicarea COM(2008) 679 final privind bolile rare - o provocare pentru Europa. Comitetul a fost instituit prin Decizia Comisiei 2009/872/CE.