Choroby rzadkie

Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób  pomaga Komisji Europejskiej w opracowywaniu i wdrażaniu polityki w zakresie zwalczania chorób rzadkich.

Potrzebę utworzenia tego komitetu określono w komunikacie pt. „Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą” (COM(2008) 679 wersja ostateczna), a formalnie ustanowiono go na mocy decyzji Komisji 2009/872/WE.