Zeldzame ziekten

Comité van deskundigen van de Europese Unie op het gebied van zeldzame ziekten

Het comité van deskundigen op het gebied van zeldzame ziekte  helpt de Europese Commissie bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid voor de bestrijding van zeldzame ziekten.

De behoefte aan een dergelijk comité werd vastgesteld bij de Mededeling over zeldzame ziekten - De uitdagingen waar Europa voor staat (COM(2008) 679 def) en het comité werd formeel opgericht bij Besluit van de Commissie 2009/872/EG.