Retosios ligos

ES retųjų ligų ekspertų komitetas

Retųjų ligų ekspertų komitetas  padeda Europos Komisijai formuoti ir vykdyti kovos su retosiomis ligomis politiką.

Būtinybė įsteigti tokį komitetą nustatyta komunikate „Retosios ligos – Europos problema“, COM(2008) 679 galutinis, o Komisijos sprendimu 2009/872/EB šis komitetas oficialiai įsteigtas.