Haruldased haigused

ELi harvikhaiguste eksperdikomitee

Harvikhaiguste eksperdikomitee  abistab komisjoni harvikhaiguste vastu võitlemisele suunatud poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

Vajadus sellise komitee järele toodi välja komisjoni teatises „Haruldased haigused: Euroopa ees seisvad väljakutsed” KOM(2008) 679 lõplik ning see moodustati komisjoni otsusega 2009/872/EÜ.