Vzácná onemocnění

Výbor odborníků na vzácná onemocnění

Výbor odborníků na vzácná onemocnění  pomáhá Evropské komisi koncipovat a provádět politiku zaměřenou na boj s těmito onemocněními.

Komise konstatovala, že takový výbor je třeba založit, ve Sdělení o vzácných onemocněních: výzvy pro Evropu KOM(2008) 679 v konečném znění. Výbor byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/872/ES.