Sällsynta sjukdomar

Europeiska referensnätverk

I europeiska referensnätverk  kan yrkesverksamma och expertcentrum i olika länder utbyta kunskap och erfarenheter.

Referensnätverken ska

  • tillämpa EU-kriterier vid specialistvård av sällsynta sjukdomar
  • fungera som forsknings- och kunskapscentrum som tar emot patienter från andra EU-länder
  • se till att alla patienter i EU kan få vård.