Redke bolezni

Evropske referenčne mreže

Evropske referenčne mreže  pomagajo zdravstvenim delavcem in strokovnim središčem iz različnih držav pri izmenjavi znanja.

Evropske referenčne mreže:

  • uporabljajo merila EU za obravnavo redkih bolezni, ki zahtevajo posebno zdravljenje;
  • kot raziskovalna in znanstvena središča sodelujejo pri zdravljenju bolnikov iz drugih držav EU;
  • po potrebi zagotavljajo možnosti za nadaljnjo obravnavo bolnikov.