Boli rare

Reţele europene de referinţă

Reţelele europene de referinţă  facilitează schimburile de cunoştinţe dintre specialiştii şi centrele de expertiză din diverse ţări.

Reţelele europene de referinţă trebuie

  • să aplice criteriile definite de UE pentru bolile rare care necesită îngrijiri de specialitate
  • să servească drept centre de cercetare şi diagnosticare care să trateze pacienţii provenind din alte ţări din UE
  • garanteze accesul la facilităţi de tratament, atunci când este necesar.