Choroby rzadkie

Europejskie sieci referencyjne

Europejskie sieci referencyjne (ERN)  ułatwiają wymianę wiedzy między specjalistami a ośrodkami wiedzy specjalistycznej w różnych krajach.

Europejskie sieci referencyjne powinny:

  • stosować kryteria UE w celu zwalczania rzadkich chorób wymagających specjalistycznego leczenia
  • służyć jako ośrodki badań i wiedzy w zakresie leczenia pacjentów z innych krajów UE
  • w razie potrzeby zapewnić dostęp do urządzeń potrzebnych do leczenia.