Mard rari

Networks ta’ Referenza Ewropej

In-netwerks ta' referenza Ewropej (ERNs)  jgħinu biex il-professjonisti u ċ-ċentri ta' kompetenza f'pajjiżi differenti jaqsmu l-għarfien.

L-ERNs għandhom:

  • japplikaw kriterji tal-UE biex jindirizzaw mard rari li għandu bżonn kura speċjalizzata
  • iservu bħala ċentri ta' riċerka u għarfien li jikkuraw pazjenti minn pajjiżi oħra tal-UE
  • jiżguraw id-disponibbiltà tal-faċilitajiet tal-kura fejn meħtieġ