Retās slimības

Eiropas references tīkli

Tā sauktie Eiropas references tīkli  ir forums, kurā dažādu valstu ārstniecības iestādes un profesionāļi var dalīties zināšanās.

Minēto sadarbības tīklu mērķi:

  • piemērot ES kritērijus to reto slimību ārstēšanā, ar kurām slimojošiem vajadzīga īpaša aprūpe;
  • uzņemties pētniecības un zināšanu apmaiņas centru funkcijas, ārstējot pacientus no citām ES dalībvalstīm;
  • nodrošināt ārstēšanu vietās, kur tā vēl nav pieejama.