Harvinaiset sairaudet

Eurooppalaiset osaamisverkostot

Eurooppalaiset osaamisverkostot  edistävät eri maiden terveysalan ammattilaisten ja osaamiskeskusten tiedonvaihtoa.

Eurooppalaiset osaamisverkostot

  • soveltavat EU:n yhteisiä periaatteita erityishoitoa edellyttäviin harvinaisiin sairauksiin
  • toimivat tutkimuksen ja asiantuntemuksen keskuksina muista EU-maista tulevien potilaiden hoidossa
  • varmistavat tarvittaessa hoitopalvelujen saatavuuden.