Haruldased haigused

Euroopa tugikeskuste võrgustikud

Euroopa tugikeskuste võrgustikud  aitavad eri riikide tervishoiutöötajatel ja ekspertkeskustel teadmisi vahetada.

Euroopa tugikeskuste võrgustikud peaksid

  • kohaldama ELi kriteeriume eriravi nõudvate haruldaste haigustega võitlemisel;
  • olema uurimis- ja teadmiskeskused, kus ravitakse patsiente teistest liikmesriikidest;
  • tagama vajadusel ravi kättesaadavuse.