Σπάνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς

Τα Ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ERN)  βοηθούν τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και τα ειδικά κέντρα διάφορων χωρών να ανταλλάσσουν γνώσεις μεταξύ τους.

Τα ERN θα πρέπει:

  • να εφαρμόζουν τα κριτήρια της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σπάνιων νόσων που απαιτούν ειδική αγωγή
  • να λειτουργούν ως κέντρα έρευνας και γνώσης που θα δέχονται ασθενείς από άλλες χώρες της ΕΕ
  • να εξασφαλίζουν τη διάθεση των μέσων θεραπευτικής αγωγής όπου απαιτείται