Редки болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Европейски референтни мрежи

Европейските референтни мрежи   помагат на специалисти и експертни центрове от различни страни да обменят знания.

Референтните мрежи трябва:

  • да прилагат критериите на ЕС за борба с редките болести, изискващи специализирани грижи,
  • да изпълняват ролята на центрове за изследвания и знания, лекуващи пациенти от други страни от ЕС,
  • да гарантират наличието на болнични заведения, когато това е необходимо.