Folkhälsoprogrammet

Vem får delta?

Organisationer från de länder som deltar i folkhälsoprogrammet, dvs. EU-länderna, Island, Norge, Serbien och Moldavien, får föreslå projekt.

Flera andra länder väntas underteckna ett bilateralt avtal med EU i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 282/2014 om inrättande av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020). Vilka länder det är meddelas när de har skrivit under avtalet.

Även organisationer från länder som inte deltar i programmet uppmanas att medverka om det kan bidra till programmets mål. Sådana organisationer kan bli inbjudna av partner från deltagande länder, om deras bidrag anses värdefullt. De kan dock varken bidra ekonomiskt själva eller få pengar från programmet.

Exempel på organisationer som får delta är

  • forskningsinstitut och universitet
  • myndigheter
  • icke-statliga organisationer
  • företag.

Beroende på hur initiativet finansieras gäller olika deltagarvillkor. Mer om villkoren kan man läsa i den årliga arbetsplanen, ansökningsomgången och upphandlingen.