Program zdravja

Sodelovanje v programu

V zdravstvenem programu lahko sodelujejo vse države članice ter Islandija, Norveška, Srbija in Moldavija, v javnih razpisih lahko torej sodelujejo subjekti, registrirani v teh državah.

Številne druge države so začele postopek oziroma bodo kmalu podpisale dvostranski sporazum z Evropsko unijo v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 282/2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020). Njihova imena bomo objavili, ko bo postopek zaključen in sporazumi podpisani.

Sodelujejo lahko tudi organizacije iz nesodelujočih držav, če to pripomore k uresničevanju ciljev programa. K sodelovanju jih lahko povabijo partnerji iz sodelujočih držav. Vendar ne morejo niti prispevati niti prejeti finančnih sredstev programa.

Sodelujejo lahko različne organizacije, denimo:

  • raziskovalne ustanove in univerze
  • javni organi
  • nevladne organizacije
  • podjetja

Glede na vrsto financiranja se uporabljajo različna pravila za sodelovanje, ki so podrobneje razložena v letnem delovnem načrtu in poznejših vsakoletnih razpisih za oddajo predlogov in javnih razpisih.