Programul pentru sănătate

Cine poate participa?

Pot participa la cererile de propuneri lansate în cadrul programului în domeniul sănătății entități stabilite în statele membre ale UE, în Islanda, Norvegia, Serbia și Republica Moldova.

O serie de alte țări au demarat proceduri sau sunt pe cale să semneze acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind instituirea celui de-al treilea program în domeniul sănătății pentru acțiunea Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020). Numele lor vor fi făcute publice odată cu finalizarea procedurilor și semnarea acordurilor.

Sunt încurajate să se implice și organizații din țările care nu participă la program, dacă acest lucru ajută la îndeplinirea obiectivelor programului. Aceste organizații pot fi invitate de parteneri din țările participante, dacă se consideră utilă contribuția lor. Totuși, nu pot contribui financiar și nici nu pot primi finanțare în cadrul programului.

Participarea este deschisă unei game largi de organizații, printre care:

  • institute de cercetare și universități
  • autorități publice
  • ONG-uri
  • întreprinderi.

Regulile de participare diferă în funcție de modalitatea de finanțare a inițiativei. Detaliile sunt precizate în planul anual de lucru, iar cererile ulterioare de propuneri și oferte se publică anual.