Gezondheidsprogramma

Wie kan deelnemen?

Aan het gezondheidsprogramma doen alle EU-landen, IJsland, Noorwegen, Moldavië en Servië mee. Organisaties uit die landen kunnen reageren op uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

Een aantal andere landen onderhandelt nog op basis van artikel 6 van Verordening 282/2014 met de Europese Unie over deelname aan het gezondheidsprogramma. Welke landen dat zijn, wordt meegedeeld zodra de overeenkomsten zijn gesloten.

Ook organisaties uit niet-deelnemende landen kunnen bij het programma worden betrokken, als dat helpt om de programmadoelstellingen te bereiken. Zij kunnen worden uitgenodigd door partners uit deelnemende landen, als hun bijdrage als nuttig wordt gezien. Maar zij mogen geen financiële bijdrage geven of ontvangen.

Allerlei organisaties kunnen meedoen, zoals:

  • onderzoekinstellingen en universiteiten
  • overheidsinstanties
  • ngo's
  • commerciële bedrijven

De regels voor deelname hangen af van de manier waarop het initiatief wordt gefinancierd. De details worden uitgewerkt in het jaarlijkse werkplan, evenals in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen en het aanbestedingsbericht die telkens na het werkplan verschijnen.