Sveikatos programa

Kas gali dalyvauti?

Sveikatos programoje dalyvauja visos ES valstybės narės, Islandija, Norvegija, Serbija Moldova, tad subjektai, registruoti tose valstybėse, gali dalyvauti kvietimuose teikti pasiūlymus.

Kai kurios kitos šalys pradėjo procedūrą arba rengiasi pasirašyti dvišalius susitarimus su Europos Sąjunga pagal Reglamento (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.), 6 straipsnį. Jų pavadinimai bus nurodyti po to, kai bus baigta procedūra ir pasirašyti susitarimai.

Dalyvauti raginamos net ir organizacijos iš programoje nedalyvaujančių šalių, kai tai gali padėti siekti programos tikslų. Jei šių organizacijų indėlis laikomas naudingu, jas gali kviesti partneriai iš dalyvaujančių šalių. Tačiau jos negali nei prisidėti finansiškai, nei pačios gauti programos finansavimą.

Dalyvauti gali įvairiausios organizacijos, įskaitant:

  • mokslinių tyrimų institutus ir universitetus,
  • valdžios institucijas,
  • nevyriausybines organizacijas,
  • komercines įmones.

Taikomos įvairios dalyvavimo taisyklės, priklausančios nuo iniciatyvos finansavimo būdo. Išsami informacija pateikiama metiniame darbo plane ir kasmet po jo skelbiamuose kvietime teikti pasiūlymus bei kvietime dalyvauti konkurse.