Egészségügyi program

Ki jogosult a részvételre?

Az egészségügyi programban az uniós országok mellett Izland, Norvégia, Szerbia és Moldova vesz részt. Ez azt jelenti, hogy az ezekben az országokban székhellyel rendelkező szervezeteknek jogukban áll részt venni a program keretében kiírt pályázati felhívásokban.

Több más ország folytat kétoldalú megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat az Európai Unióval, illetve ír alá hamarosan kétoldalú megállapodást, összhangban az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló 282/2014/EU rendelet 6. cikkével. Ezeknek az országoknak a nevét az eljárás lezárulta és a megállapodások aláírása után fogjuk közzétenni.

A program azonban még azon országok szervezetei előtt is nyitva áll, amelyek nem vesznek részt a végrehajtásában, ha hozzájárulásuk elősegítheti a program célkitűzéseinek megvalósítását, és ha a részt vevő országokban működő partnerszervezetek valamelyike felkéri őket a közreműködésre. Ezek a szervezetek azonban nem járulhatnak hozzá anyagilag a programhoz, és nem is részesülhetnek támogatásból a program keretében.

Részvételre a szervezetek széles körének lehetősége nyílik, köztük a következőknek:

  • kutatóintézetek és egyetemek,
  • hatóságok,
  • nem kormányzati szervezetek és
  • kereskedelmi cégek.

A részvételre a kezdeményezés finanszírozási módjától függően eltérő szabályok vonatkoznak. A feltételek részletes leírását az éves munkaterv és az ennek alapján évente kiírt pályázati és ajánlati felhívás tartalmazza.