Terveysohjelma

Osallistumiskriteerit

Terveysalan toimintaohjelman ehdotuspyyntöihin voivat vastata toimijat EU-maista, Islannista, Norjasta, Serbiasta ja Moldovasta.

Muutama muu maa on allekirjoittamassa kahdenvälisen sopimuksen EU:n kanssa terveysalan toimintaohjelman perustamisasetuksen 6 artiklan mukaisesti (asetus (EU) N:o 282/2014). Maat julkistetaan, kun menettely on päättynyt ja sopimukset allekirjoitettu.

Myös ohjelman ulkopuolisista maista tulevia organisaatioita kannustetaan osallistumaan, jos se edesauttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmamaiden organisaatiot voivat pyytää mukaan yhteistyökumppaneita ulkopuolisista maista, jos niiden mukanaolosta katsotaan olevan hyötyä. Ulkopuolisten maiden yhteistyötahot eivät kuitenkaan voi itse toimia rahoittajina eivätkä saada ohjelmasta rahoitusta.

Ohjelman hankkeisiin voivat osallistua esimerkiksi seuraavanlaiset toimijat:

  • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
  • viranomaiset
  • kansalaisjärjestöt
  • yritykset.

Osallistumissäännöt riippuvat hankkeen rahoitustavasta. Ne määritetään vuotuisessa työsuunnitelmassa sekä ehdotuspyynnössä ja tarjouspyynnössä, jotka julkaistaan vuosittain työsuunnitelman jälkeen.