Program v oblasti zdraví

Kdo se může zúčastnit?

Programu pro oblast zdraví se mohou zúčastnit všechny členské státy EU, Island, Norsko a Srbsko, resp. subjekty registrované v těchto zemích jsou způsobilé k účasti na výzvě k předkládání návrhů.

Řada dalších zemí zahájila postup k podpisu dvoustranné dohody s Evropskou unií v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 282/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020), nebo se k podpisu této dohody chystá. Jejich jména budou k dispozici po dokončení postupu a po podpisu dohody.

Tam, kde to může napomoci dosažení cílů programu, se případně mohou zapojit i země, které se programu jinak neúčastní. Tyto organizace mohou pozvat partneři ze zúčastněných zemí, bude-li jejich účast užitečná. Nemohou však do programu přispívat finančními částkami ani z něj žádné prostředky získat.

Účastnit se může široká škála organizací, včetně:

  • výzkumných ústavů a vysokých škol
  • veřejných orgánů
  • nevládních organizací
  • obchodní firem

Pro účast přitom platí různá pravidla v závislosti na tom, jak je iniciativa financována. Podrobnosti jsou uvedeny v každoročně zveřejňovaném ročním pracovním plánu a následné výzvě k předkládání návrhů a výzvě k podávání nabídek.