Здравна програма

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Кой може да участва?

Всички държави от ЕС, както и Исландия, Норвегия, Сърбия и Молдова, участват в здравната програма, което означава, че регистрираните в тези държави организации имат право да участват в поканите за представяне на предложения.

Редица държави са започнали процедура за подписване или са на път да подпишат двустранно споразумение с Европейския съюз в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 282/2014 за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.). Те ще бъдат обявени след приключването на процедурата и подписването на споразуменията.

Насърчава се и участието на организации от страни, които не са част от програмата, когато това може да помогне за постигане на целите. Подобни организации могат да бъдат поканени от партньори от страни, включени в програмата, ако се прецени, че техният принос ще е от полза. Въпреки това те не могат да имат финансово участие, нито да получават средства по програмата.

Могат да участват широк кръг организации, включително:

  • научноизследователски институти и университети
  • публични органи
  • неправителствени организации
  • предприятия.

В зависимост от начина на финансиране на инициативата се прилагат различни правила за участие. Подробностите са изложени в годишния работен план и в публикуваната всяка година покана за представяне на предложения и покана за участие в търг.