Πρόγραμμα για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Year of funding Project Title Organisation
2009 Public Health Innovation and Research in Europe(PHIRE)

European Public Health Association

2004 Improving the knowledge base for Public Health(EUPHA GRAZ 2005)

ÖGPH - Österreichische Gesellschaft Für Public Health